Ny skatterekord fra oljeselskapene

Aldri har oljeselskapene på norsk sokkel betalt inn så mye skattsom i år 2000. Staten måkte inn 92 milliarder.