Statoil kjøper norske rør for 1,4 milliarder

Statoil har inngått rammeavtaler med Scandinavian Fittings and Flanges (SFF) og Bergen Rørhandel/Stavanger Rørhandel om kjøp av rør og rørdeler for omkring 1,4 milliarder kroner.