Økte fangstkvoter for kystsel

Stortinget vil øke fangstkvotene på kystsel og innføre økonomisktilskudd for fangst av kystsel.