Flere gjeldssaker går til inkasso

Landets inkassobyråer har fått mer å gjøre. I løpet av førstehalvår i år mottok inkassoforetakene 1.627.000 nye saker tilinkasso.