Frykter Røkkes planer, krever LO-støtte

De ansatte i Kværner frykter at en fusjon mellom Aker Maritime(AMA) og Kværner vil føre til oppsplitting og salg til utlandet.