Sjømat-Rogaland på ett bord

Aktørene i Rogalands sjømatbransje samler kreftene i organisasjonen Biomarin Vekst.