Matprisene øker mest

Matprisene har økt nesten dobbelt så mye som prisene for andrevarer det siste året. En tredel av effekten fra matmomsreformen harforsvunnet bare et år etter at reformen trådte i kraft.