Trolig redusert utbygging av Saudavassdraget

Forslaget om ytterligere utbygging av Saudavassdraget kan skapeondt blod i Arbeiderpartiet, men det er liten tvil om partietkommer til å gå inn for en redusert utbygging.