Vil foredle oljedata

IKT-selskapet Landmark, Statoil og Høgskolen i Stavanger går sammen for å løfte industriell databehandling enda et trinn høyere.