Ap går for større kraftutbygging i Sauda

Ap-gruppa på Stortinget gikk tirsdag kveld inn for nesten å dobleregjeringens forslag til Sauda-utbygging, målt i GWh.