- Cowboykulturen må vekk

Finnøy avløserlag bekrefter at utenlandske arbeidere lures pålønna. Laget er i full gang med å rydde opp i forholdene.