Avisnekt i Nordsjøen

Onsdag denne veka vart dei tilsette på Ula-feltet nekta å halda seg oppdaterte om kva som skjer i omverda. Feltleiinga hadde nemleg sett seg lei på at arbeidarane ikkje la avisene i opphaldsromma på plass etter bruk.