Avgifter smelter bort i sommervarmen

Flere av de utskjelte norske avgiftene kan stå for hogg. Avgiftskutt ser nemlig ut til å være sommerens politiske slager selv i Arbeiderpartiet.