Tar sats i Alsvik

Daglig leder Dag Tveit ved Alsvik Natursenter har nye planer for driften, som vil spare penger.