Røyker fransk ørret for Japan

I dag sendes første leveranse i et av de mest pussige prosjektene i norsk sjømatnæring så langt.