- Er ikke Rogalands-ambassadør!

— Terje Vareberg snur problemet på hodet i sin kritikk avregjeringens næringspolitikk. Det mener finansminister Per-KristianFoss.