Lysere for næringslivet

Næringslivet i Rogaland venter lysere tider fremover, og optimismen er spesielt stor i varehandelen.