Krever Kværner for 65 millioner dollar

En av Kværners kunder i USA har framsatt et erstatningskrav på 65 millioner dollar overfor Kværner.