Fagbevegelsen vil bruke oljepenger på norsk industri

Noen timer før finansministeren mandag møtte de mest fremtredende lederne fra den konkurranseutsatte industrien, presenterte den samme industriens tillitsvalgte sitt næringspolitiske program.