Kværner ga Dragados pris for god sikkerhet

Erfaringene fra byggingen av understellet til plattformen Snorre B,som ble utført av spanske Dragados i 1999/2000, er blitt brukt someksempel på at anbudene fra det spanske verftet ikke er til å stolepå.