Slåss for norsk gass til britene

I løpet av de neste månedene avgjøres hvem som er vinneren i det framtidige britiske energimarkedet, hvor det først og fremst er gass det handler om.