Dobbelt nei til Øksna Bruk

Også Fiskeridirektoratet slår fast at Øksna Bruk ved Figgjoelva må stenge.