Telenor beholder folk på Forus

Selv om Telenor Forskning og Utvikling (FoU) reduserer bemanningen, vil de beholde folkene i Stavanger.