Etisk eierskap vanskelig - men mulig

Det er svært vanskelig å sikre seg mot aksjeinvesteringer itvilsomme selskaper. Det største problemet er å sjekkeunderleverandørene til selskapet, og om et selskap kontrollererandre bedrifter.