Høyere inntekter for Aftenbladet

Etter årets ni første måneder har Aftenbladets papiravis ognettavis 39 millioner kroner i resultat før skatt, mot 6,2millioner kroner i fjor — før ekstraordinære avsetninger iforbindelse med bedriftens nedbemanningsprosess.