Alarm av i Olje-Norge

Alarmen kan slås av i olje-Norge. I minst fire år framover vil det bli brukt rundt 10 millioner kroner i timen på sokkelen. Størstedelen er investeringer.