Island er ikke interessert i økt betaling for EØS

Island kan vente. En EØS-avtale til å leve med, er bedre enn en hastverksløsning