Mot gjennombrudd for torskeyngel

Norske havforskere har som de første i verden klart kunststykket å forskyve gytetidspunkt for torsk ved hjelp av lys. Dette åpner for helårig oppdrett av torskeyngel.