Røkke-annonse skaper tvil om Kværner-utfall

Usikkerheten om hva som kommer til å skje på generalforsamlingen iKværner er trolig blitt større etter at Kjell Inge Røkke har sagtdet kan bli nødvendig å stemme mot styrets forslag tilfinansieringsløsning for selskapet.