Banker inn skatt

Flekkefjord Sparebank tjente desidert mest av de etterskuddspliktige i Flekkefjord i 2001: 36,4 millioner kroner. 11 millioner går til skatt.