Meierifusjon i boks

Etter to år med forhandlinger er Melke-Norge samlet til ett rike. Nesten 300.000 kyr melker nå for Tine.