NITO godtok statsoppgjøret

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) godtok onsdag morgen forslagettil ny tariffavtale for sine medlemmer i staten.