- Rentenedsettelse bra for sysselsettingen

-Norges Banks beslutning om å sette ned renten med ytterligere 1prosentpoeng er et viktig bidrag for å sikre og skapearbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor, sier finansministerPer-Kristian Foss (H).