Hydro-tilsette på Karmøy fryktar framtidsdommen

Meir enn 1000 tilsette ved Hydro Aluminium på Karmøy kan mista jobben dersom Hydro held fram med å seia nei til milliardinvesteringar i norsk industri.