Mørke skyer over Hydro Karmøy

Sviktande sal i Europa kombinert med omfattande innsparingsprogram skapar uvisse kring arbeidsplassane hos Hydro på Karmøy.