Milliard i makrell kan sprengja Fiskarlaget

Fisk til ein årleg verdi av 10 milliardar kroner skal fordelast under landsmøtet til Norges Fiskarlag.