Statssekretær Ovesen: Handlingsregel fulgt

Regjeringen har nøye fulgt handlingsregelen for bruk av oljepenger i statsbudsjettet. Den bygger på forventet avkastning, og ikke den faktiske.