Bedriftene ser lyst på framtida

Arbeidsmarkedet i Rogaland er preget av optimisme. Størstframtidstro har tjenesteytende næringer som bank og finans, hotellog restaurant.