Mer til Oljefondet

I løpet av annet kvartal ble det overført 41,5 milliarder kroner fra statskassa til Statens Petroleumsfond, får NTB opplyst i finansdepartementet.