Eksportstatistikk kan ikke tallfeste torske-fusk

Fiskeridirektoratet anslår at det i årene 1995 til 1998 kan hablitt eksportert 90.000 tonn mer torsk enn fiskeristatistikkenviser. Men direktoratet understreker at tallene er usikre, og tørikke innestå for at dette er juks.