Forlik om oljeskatten

Arbeiderpartiet, Høyre og sentrumspartiene er blitt enige om etnytt system for petroleumsskatt. I alt fører ordningen tilskatteskjerpelser for oljeindustrien på 800 millioner kroner.