Endelig ja til DnB-oppkjøp av Nordlandsbanken

Den norske Bank (DnB) fikk fredag den formelle tillatelsen fra Finansdepartementet til å kjøpe 96,35 prosent av aksjene i Nordlandsbanken.