Smedvig inngår ny borekontrakt

Smedvig Asia. Ltd har signert en intensjonsavtale med UnocalThailand Ltd. for den flytende boreriggen T-4.