- Egenandel ved sykefravær

Både Høyre og Venstre vil oppheve avtalen som freder sykelønnsordningen, og innføre egenandel.