Åpen dør i Nordsjøen

Regjeringen legger om politikken for utlysninger av områder i de modne områdene på norsk sokkel.