• «Safe Boreas» er en av boligriggene i flåten til Prosafe. Jamie Bailie

Prosafe får rabatt på 450 millioner kroner i Kina

Riggselskapet Prosafe har sikret seg avtaler med det kinesiske Cosco-veftet og sine långivere knyttet til tre boligrigger under bygging i Kina. Avtalen gir en rabatt på 55 millioner dollar, betaling først ved levering og langsiktig finansiering fra verftet.