• Flere ledige jobber i Rogaland. Her er arbeidsfolk representert på Nuart 2016, i krysset Kongsteinsgata/Nedre Dalgate. Jarle Aasland

Nesten dobling i ledige stillinger i Rogaland

Antall ledige stillinger i Rogaland har økt fra 1267 til 2296 på et år, en økning på 81 prosent.