Skrur på ny utvidelse på Nordsjøens pengemaskin

Sent fredag kveld startet produksjonen fra Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen hvor de årlige statlige inntektene er beregnet til over 17 milliarder kroner.

Troll A går nå inn i en ny fase.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Vi snakker altså om en pengemaskin av dimensjoner - i hvert fall med de høye gassprisene som er nå.

I en melding skriver Equinor at Troll-prosjektet er historisk lønnsomt og at de årlige statlige inntektene er estimert til over 17 milliarder kroner.

2,2 milliarder fat

— Troll fase 3 er et av de mest lønnsomme prosjektene i hele Equinors historie og produksjonen har rekordlave CO2-utslipp. Det skyldes svært store gassreserver og en utbyggingsløsning som i stor grad bruker eksisterende infrastruktur, slik som rørledninger, prosessanlegget på Kollsnes og ikke minst Troll A-plattformen, som får kraft fra land. Prosjektet er gjennomført uten alvorlige personskader, noe som er svært viktig for oss, sier konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser, Arne Sigve Nylund.

Produksjonen fra Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen startet fredag 27. august klokken 21.25, og har en balansepris på under 10 dollar og CO₂-utslipp på under 0,1 kilo per fat. oljeekvivalenter. De nye brønnene er knyttet opp til Troll A-plattformen og Troll fase 3 forlenger levetiden for plattformen forbi 2050.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Utvinnbare volumer fra Troll fase 3, som produserer gasskappen i Troll Vest, er på 347 milliarder kubikkmeter gass. Omregnet til oljeekvivalenter er det 2,2 milliarder fat. Investeringene er på om lag 8 milliarder kroner.

Enorme inntekter

Partnerskapet i Troll-lisensen består av Equinor, Petoro, Shell, TotalEnergies og ConocoPhillips.

«Troll har i 25 år bidratt med enorme inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år. De årlige statlige inntektene fra Troll fase 3-prosjektet alene er estimert til over 17 milliarder kroner», heter det i meldingen fra Equinor.

Troll fase 3-prosjektet består av åtte brønner i to brønnrammer, en ny rørledning og kontrollkabel som knytter brønnrammene opp til Troll A samt en ny prosessmodul på plattformen. Rundt 70 prosent av leveransene til Troll fase 3-prosjektet kommer fra norske leverandører.

Forlenger levetiden

«Det årlige eksportvolumet fra Troll tilsvarer anslagsvis 8 prosent av EUs gasskonsum og videreutviklingen av Troll-feltet styrker også Norges evne til sikre leveranser av gass til Europa i kommende tiår.»

«Troll A har gjennom 25 år bidratt sterkt til å endre energibruken i Europa fra kull til gass med langt lavere klimautslipp og var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, allerede i 1996», heter det videre i meldingen.

På dette bildet fra 1991 ser man flere plattformer under bygging. Nede til venstre begynner Troll-plattformen å vise igjen i byggedokken ti Norwegian Contractors (NC).

— Troll fase 3 forlenger levetiden for Troll A og Kollsnes prosessanlegg forbi 2050 og platåperioden med 5-7 år. Det bidrar til å sikre arbeidsplasser i havet, på Sandsli og på Kollsnes for både Equinor og leverandørene i flere tiår framover, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon i Equinor.

Litt forsinket

I likhet med flere andre prosjekter har også Troll fase 3-prosjektet blitt rammet av Covid-19. Opprinnelig skulle prosjektet ha startet opp i andre kvartal 2021, men begrensinger i arbeidskraft og smittevernrestriksjoner har utsatt oppstarten noe.

— Jeg vil takke våre egne ansatte, partnere og leverandørene som har gjort en fantastisk jobb i en vanskelig tid. Dette har vi fått til sammen, sier Arne Sigve Nylund.

Publisert: