Sterke tall for Oljefondet

Oljefondet leverer solid avkastning på 608 milliarder kroner i andre kvartal, særlig drevet av aksjeoppgang innen energi og finans.

Oljefondets leder Nicolai Tangen har de siste dagene vært med på flere arrangementer under Arendalsuka.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Oljefondet leverer en en avkastning på 608 milliarder kroner i andre kvartal, eller 5,2 prosent.

Slik ble avkastningen på fondets ulike eiendeler i andre kvartal:

  • Aksjer: 6,7 prosent
  • Renter: 1,18 prosent
  • Unotert eiendom: 3,1 prosent
  • Unotert infrastruktur: -1,93 prosent

I en pressemelding fokuserer fondet på halvårstallene, samlet sett. For første halvår var fondets avkastning på 9,4 prosent, eller 990 milliarder kroner.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i halvåret, og særlig investeringene innen sektorene energi og finans. Investeringene i energiselskapene fikk en avkastning på 19,5 prosent, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.

Avkastningen i første halvår var også 0,28 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen, som fondet måler seg mot.

Dette er avkastningen per sektor for Oljefondets aksjeinvestering i første halvår, i milliarder kroner.

Svakere krone løftet verdien

Ved utgangen av første halvår var fondet verdt 11.673 milliarder kroner, opp fra 10.914 milliarder kroner ved nyttår og 11.034 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Oljefondets verdi påvirkes ikke bare av avkastningen, men også av utviklingen i kronekursen og hvor mye penger regjeringen tar ut fra fondet.

En svakere krone økte isolert sett fondets verdi med 100 milliarder kroner i andre kvartal, ifølge fondet.

I tillegg tok regjeringen ut 69 milliarder kroner fra fondet i løpet av andre kvartal, for å dekke utgifter på statsbudsjettet.

Ved utgangen av juni var fondets investeringer fordelt slik:

  • 72,4 prosent i aksjer
  • 25,1 prosent i rentepapirer
  • 2,4 prosent i unotert eiendom
  • 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi (så langt bare havvindparken Borssele)

I årets første kvartal fikk Oljefondet en avkastning på 382 milliarder kroner, eller fire prosent.

Legges frem i Arendal

Oljefondet legger vanligvis frem resultater i sine egne lokaler på Bankplassen i Oslo. Denne gangen er presentasjonen flyttet til Arendal, hvor Oljefondets leder Nicolai Tangen også deltar på flere arrangementer på Arendalsuka.

Første halvår har vært preget av børsoppgang. For eksempel steg den brede amerikanske S&P500-indeksen rundt 14 prosent i første halvår, ifølge Infront.

Oljefondet trekker frem at sektorene helse og teknologi har hatt solid avkastning gjennom coronakrisen. Dette fortsatte i første halvår.

– Teknologiselskapene fikk en avkastning på 16,8 prosent. Flere store teknologiselskaper opplevde en fortsatt økning innen digital annonsering, sier Tangen.

Fondets investeringer i finansaksjer fikk en avkastning på 18,2 prosent i første halvår, mens aksjene innen energi fikk en avkastning på 19,5 prosent og industriaksjer fikk en avkastning på 15,3 prosent, opplyser fondet.

Verdioppgangen i Oljefondet ser også ut til å fortsette inn i tredje kvartal. Onsdag er verdien på 12.200 milliarder kroner, ifølge det uoffisielle telleverket.

«Din» andel av Oljefondets aksjerAksjeoppgang løftet Oljefondet i første kvartal
Publisert: