Oljedirektoratet venter økt produksjon til 2025

Oljedirektoratet venter at den samlede produksjonen på norsk sokkel vil stige frem mot 2025, særlig grunnet økt oljeproduksjon, ifølge den årlige rapporten «Sokkelåret 2020».

Oljedirektør Ingrid Sølvberg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Oljedirektoratet legger hvert år frem en oppsummering av virksomheten på norsk sokkel.

I rapporten «Sokkelåret 2020» anslår direktoratet at oljeproduksjonen vil øke i årene frem mot 2025, før den igjen begynner å dale frem mot 2030.

Felt som Johan Sverdrup vil bidra til å løfte den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel til godt over fire millioner fat oljeekvivalenter per dag etter 2022, ifølge direktoratet.

Med unntak av 2017 har ikke olje- og gassproduksjonen vært over fire millioner fat per dag siden 2009, ifølge Oljedirektoratets tall (se figur).

I fjor steg den samlede produksjonen på sokkelen til 3,89 millioner fat per dag. Dette var noe lavere enn forventet, blant annet fordi regjeringen vedtok å begrense produksjonen etter coronakrisen, og fordi prosjekter ble utsatt.

Produksjonen på norsk sokkel

Produserer fra 90 felt

Det er nå 90 produserende felt på norsk sokkel, etter at det kom til fire nye felt i fjor. Disse var Tor, Skogul, Ærfugl og Dvalin, som alle ligger nær eksisterende infrastruktur på modne deler av sokkelen.

Oljedirektoratet venter et høyt antall nye planer for utbygging og drift (PUD) i år og neste år, etter Stortingets krisepakke hvor oljebransjen fikk skatteutsettelser.

Hvis leting holdes utenfor, ble det investert rundt 150 milliarder kroner på sokkelen i fjor, opp to prosent fra 2019.

– Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Direktoratet venter at investeringene vil falle til rundt 140 milliarder kroner i 2021 og at de blir noe lavere i 2022, før investeringene igjen skal opp.

Funn på norsk sokkel i 2020

Venter høyere oljeproduksjon

Oljedirektoratet venter at produksjonen av olje på norsk sokkel vil stige fra dagens 1,7 millioner fat per dag til i overkant av 2 millioner fat per dag i 2025.​

Gass står for litt mer enn halvparten av den samlede produksjonen på sokkelen, og produksjonen har holdt seg på et høyt stabilt nivå i mange år. Dette kommer ifølge direktoratet til å fortsette de nærmeste åtte-ti årene. ​

Totalt venter Oljedirektoratet at den samlede produksjonen på norsk sokkel vil stige fra 3,89 millioner fat per dag til 4,36 millioner fat per dag i både 2024 og 2025.

I fjor ble det også produsert mer olje enn gass på sokkelen, mens det ble produsert mer gass enn olje i 2017, 2018 og 2019, viser direktoratets tall.

En viktig årsak til denne oppgangen er produksjonen fra gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

14 funn i fjor

I 2020 ble det påbegynt 31 letebrønner. Det ble gjort 14 funn, 7 i Nordsjøen og 7 i Norskehavet, melder direktoratet.

Det var planlagt rundt 50 letebrønner i fjor, men noen av dem ble skjøvet ut i tid, hovedsakelig på grunn av pandemien. I år venter OD rundt 40 letebrønner.

Det er stor usikkerhet om fremtidige investeringer på sokkelen. Disse avhenger blant annet av om det gjøres nye funn og om oljeselskapene tar grep for å øke produksjonen på eksisterende felt.

I fjerde kvartal anslo oljebransjen investeringer på 166,3 milliarder kroner i 2021, fra 182,5 milliarder kroner i 2020, ifølge SSB. Disse tallene er definert litt annerledes enn Oljedirektoratets tall.

Oljeinvesteringer på sokkelen
Publisert: